Järjestäytynyttä äidinrakkautta vuodesta 1896

VOITKO AUTTAA?

Lahjoita yksilökeskusteluaikoja heille, jotka eivät muuten pääse avun piiriin. Lahjoita hoivalaitoksissa järjestettävään hyvinvointia tukevaan terapeuttiseen ryhmätoimintaan.

Suomen Valkonauhaliitto on tarjonnut jo yli viidenkymmenen vuoden ajan terapeuttista keskusteluapua heille, joilla ei ole varaa tai muita mahdollisuuksia päästä yksityisen tai julkisen terapia-avun piiriin. Kysyntää keskusteluavulle on jatkuvasti enemmän kuin pystymme taloudellisten resurssien puitteissa sitä tarjoamaan. Voitko auttaa?

Suomen Valkonauhaliitto järjestää musiikki- ja taideterapeuttista toimintaa myös hoivalaitoksissa ja asumispalveluyksiköissä. Apua viedään heidän luokseen, jotka eivät pääse liikkumaan avun piiriin. Kerhotoiminnan nimellä kulkeva ryhmämuotoinen toiminta tukee toimintakykyä, mielenhyvinvointia ja osallisuutta.

Lahjoita Suomen Valkonauhaliiton tilille - IBAN: FI98 8000 1100 0623 23. (SWIFT-BIC: DABAFIHH) Viitenumero: 20231707.

Pienkeräyslupanumero: RA/2023/1167

Lisätietoja saat osoitteesta inari.varimo (at) suomenvalkonauhaliitto.fi tai numerosta 045 788 45 261.

Pienkeräyksestä saat lisätietoja Poliisihallituksen sivuilta https://poliisi.fi/pienkeraykset.

JULISTE 1 voitko auttaa

 JULISTE 2 voitko auttaa pojan kuva juliste

JULISTE 4 kerhotoiminnan juliste

JULISTE 3 voitko auttaa tilinumero juliste

Suomen Valkonauhaliiton toiminta kohdistuu vaikeassa elämäntilanteessa ja syrjäytymisriskissä olevien ihmisten psykososiaaliseen auttamiseen. Auttamista tehdään järjestölähtöisen ammatillisen keskusteluavun keinoin yksilötapaamisissa ja erilaisissa asumispalveluyksiköissä toteutettavassa kerhotoiminnassa.

Toiminta on kohdistettu erityisesti heille, joiden elämää kuormittavat päihde- ja mielenterveysongelmat ja ylisukupolvinen huono-osaisuus. Toiminta on kuitenkin kaikille avointa elämäntilanteesta riippumatta. Keskusteluapu on maksutonta. Suurin osa asiakkaista on ihmisiä, jotka eivät pääse muun terapeuttisen keskusteluavun piiriin, joilla ei ole varaa maksaa yksityisistä terapiapalveluista tai jotka tarvitsevat psykososiaalista tukea nopealla aikataululla.

Voitko auttaa tässä työssä ja lahjoittaa?

 

Pienkeräyksen järjestäjä

Nimi: Suomen Valkonauhaliitto – Förbundet Vita Bandet i Finland ry

Y-tunnus: 0202325-7

Osoite: Liisankatu 27 A 3, 00170 Helsinki

Puhelinnumero: (09) 1351 268 (toimisto), 045 788 45261 (pääsihteeri)

Sähköposti: inari.varimo (at) suomenvalkonauhaliitto.fi

Verkkosivut: www.suomenvalkonauhaliitto.fi

Keräystiedot

Keräysnumero: RA/2023/1167

Keräyksen järjestämisaika: 4.10.-31.12.2023

Keräyksessä käytettävä pankkitili: IBAN: FI98 8000 1100 0623 23, SWIFT-BIC: DABAFIHH

Kerättävien varojen ensisijainen käyttötarkoitus:

Yksilöiden psykososiaalisen terapeuttisen keskusteluavun toteuttamiseen sekä erilaisissa hoivalaitoksissa ja asumispalveluyksiköissä toteutettavien musiikki- ja taideterapiaryhmien järjestämiseen. Toiminta on kohdistettu vaikeassa elämäntilanteessa oleville, mielenterveydellisistä tai riippuvuusongelmista kärsiville, yksinäisyyttä sekä yhteiskunnallista ulkopuolisuutta kokeville ihmisille, jotka eivät pääse julkisen keskusteluavun piiriin tai joilla ei ole varaa käyttää yksityisiä palveluita. Toiminta on kuitenkin kaikille avointa elämäntilanteesta riippumatta. Toimintaa järjestetään yleishyödyllisin periaattein järjestölähtöisen auttamistyön keinoin koulutettujen terapia-alan ammattilaisten toimesta.

Kerättävien varojen toissijainen käyttötarkoitus:

Ammatillisesti ohjattujen vertaisryhmien toteuttamiseen. Ryhmät on suunnattu yksinäisyydestä, ihmissuhdeongelmista, mielenterveyden haasteista ja vaikeasta elämäntilanteesta kärsiville ihmisille sekä riippuvuusongelmien kanssa kamppaileville ihmisille ja heidän läheisilleen. Ryhmien teemoina ovat muun muassa päihteettömyys, mielenterveyden vahvistaminen, ihmissuhdetaidot, hyvinvointi, osallisuus sekä omien voimavarojen löytäminen. Ryhmiä ohjaavat terapia-alan koulutuksen saaneet ammattilaiset.

                                                                                                                                           

Suomen Valkonauhaliitto on valtakunnallinen v.1905 perustettu kristillis-yhteiskunnallinen ehkäisevää päihdetyötä tekevä naisjärjestö. Paikallinen toiminta aloitettiin Turussa jo vuonna 1896. Järjestön arvot perustuvat kristilliseen arvopohjaan. Valkonauhatyön tavoitteena on vahvistaa yhteiskunnallista tasa-arvoa, tukea ihmisiä erilaisissa ongelmatilanteissa ja kutsua toimintaan päihteettömyyden puolesta. Toiminnan kohderyhmänä on koko väestö, sekä naiset että miehet.

Keskeisiä toimintamuotoja ovat perhetyö, apua tarvitsevien kanssa käytävät yksilökeskustelut ja hoidollinen ryhmätoiminta. Liitto julkaisee Valkonauha-lehteä, joka on ilmestynyt vuodesta 1909. 

 

"Näky vailla tehtävää on haaveilua.

Tehtävä vailla näkyä on raadantaa.

Näky ja tehtävä yhdessä ovat maailman toivo."

(Henri Nouwen)