Hallitus

 

Liiton toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu 2-vuotiskaudeksi kerrallaan valittavat puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja 6 jäsentä varajäsenineen.

 

HALLITUS VUONNA 2020:

 

Puheenjohtaja Sinikka Vilén, Tampere

Varapuheenjohtaja Tarja Heino, Oulu

Varapuheenjohtaja Elli Martikainen, Lappeenranta

 

Jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Paula Kupias, Tampere Pirjo Sipilä, Helsinki
Marjut Ropo-Lyytikäinen, Lappeenranta     Eeva Riittinen, Hirvensalmi
Soili Castrén, Helsinki Satu Kiviharju, Hämeenlinna
Liisa Ahonen, Mikkeli Maritta Pietilä-Holopainen, Oulu
Päivi Pennanen, Turku Arja Keränen, Kuopio
Leena Kontula, Helsinki Johanna Ahtila, Hämeenlinna