Suomen Valkonauhaliitto julistaa haettavaksi Pirjo Kivelä-Ristevirran muistorahaston apurahat vuodelle 2023

Suomen Valkonauhaliitolle perustettiin 14.12.2019 Pirjo Kivelä-Ristevirran muistorahasto. Rahaston tarkoituksena on tukea humanististen alojen korkeakouluopiskelua.

Rahasto perustuu Markku Ristevirran ja lasten lahjoitukseen ja kunnioittaa nimessään muistoa Pirjo Kivelä-Ristevirran pitkään jatkuneesta vapaaehtoistoiminnasta Helsingin Valkonauha - Vita Bandet I Helsingfors ry:ssä, Suomen Valkonauhaliitossa ja Valkonauhasäätiössä. Rahasto tukee nuorten, ensisijaisesti humanistisilla aloilla olevien opiskelijoiden yliopistotasoisia opintoja ja opinnäytetöiden tekemistä.

Rahastosta jaetaan vuonna 2023 apurahoja, jotka kohdistetaan ensisijaisesti humanistisilla aloilla opiskelevien opinnäytetöiden tekemiseen. Apurahoja jaetaan viidelle (5) humanististen alojen opiskelijalle. Yhden apurahan suuruus on viisisataa (500) euroa.

Apurahaa tulee hakea viimeistään 24.3.2023 klo 12 mennessä. Apurahat jaetaan saajilleen Suomen

Valkonauhaliiton kevätkokouksessa 22.4.2023.

Apurahahakemukset ovat vapaamuotoisia. Niiden liitteeksi pyydetään opintorekisteriote, opinnäytetyön suunnitelma ja tieto opinnäytetyön ohjaajasta/ohjaajista. Apurahahakemukset osoitetaan Suomen Valkonauhaliiton hallitukselle.

Hakemukset pyydetään toimittamaan ensisijaisesti sähköisesti Suomen Valkonauhaliiton pääsihteerin Inari Varimon sähköpostiosoitteeseen inari [dot] varimo [a] suomenvalkonauhaliittto [dot] fi [dot] Hakemukset voi toimittaa myös postitse osoitteeseen Suomen Valkonauhaliitto, pääsihteeri Inari Varimo, Liisankatu 27 A 3, 00170 Helsinki.

Lisätietoja apurahahausta antaa Suomen Valkonauhaliiton pääsihteeri Inari Varimo (inari [dot] varimo [a] suomenvalkonauhaliitto [dot] fi tai p. 045 788 45 261).

Suomen Valkonauhaliitto – Förbundet Vita Bandet i Finland ry

 

PIRJO KIVELÄ-RISTEVIRTA 3.1.1955-18.10.2019

Pirjo syntyi Karkussa, josta muutti 18-vuotiaana Helsinkiin. Hänellä oli jo nuoresta alkaen vahvuutta kulkea omaa polkuaan. Pirjo valmistui Vallilan ammattikoulusta vuonna 1977 elektroniikkamekaanikoksi. Pirjon lisäksi vain yksi nainen oli valinnut linjan miesvaltaisella alalla.

                      Pirjo avioitui 19-vuotiaana samalta seudulta kotoisin olevan nuoruudenrakkautensa Markku Ristevirran kanssa ja kotipaikaksi jäi Helsinki. Perheeseen syntyi kuusi lasta, vanhin vuonna 1975 ja nuorin vuonna 1997. Pirjo opiskeli uuden ammatin ja valmistui 1983 röntgenhoitajaksi. Kun molemmilla vanhemmilla oli vuorotyö ja lapset pieniä, Pirjo päätti kuitenkin keskittyä kotiin ja jäi pois kodin ulkopuolisesta työelämästä. Hän toimi taustalla auttaen myös Markun perustamassa yrityksessä. Ykkössijalla olivat silti aina lapset ja perheen hyvinvointi.

                      Pirjo oli mukana Kannelmäen seurakunnan toiminnassa ja, suureksi onneksi ja lahjaksi Valkonauhalle, hän liittyi Helsingin Valkonauha - Vita Bandet i Helsingfors ry:n jäseneksi 1980-luvun puolivälissä. Saman tien hänet pyydettiin yhdistyksen hallitukseen ja sihteeriksi. Pirjo toimi yhdistyksessä paitsi sihteerinä, myös varapuheenjohtajana ja puheenjohtajana.

                      Pirjo oli Suomen Valkonauhaliiton hallituksessa vuodesta 1988 alkaen 10 vuotta. Näiden rinnalla Pirjo hoiti Valkonauhasäätiön sihteerin tehtäviä yli 30 vuoden ajan ja toimi myös säätiön varapuheenjohtajana useita vuosia. Valkonauha sai paljon apua ja voimavaroja myös Markulta ja muiltakin perheenjäseniltä. Monet ovat ne Markun tarjoamat autokyydit, Pirjon tuomat maistuvat kahvileivät ja Pirjon lasten ohjelmalliset- ja asiantuntijataidot, jotka ovat olleet Valkonauhan tukena.

                      Suomen Valkonauhaliiton jäsenistölle Pirjo tuli tutuksi erityisesti vuosikokousten puheenjohtajana. Hänet kutsuttiin vuodesta toiseen kevät- ja syyskokouksissa johtamaan puhetta. Näissä tilaisuuksissa tuli meille kaikille tutuksi Pirjon jämäkkä, sopivalla tavalla huumorin välittämä järjestöosaaminen. Pirjo oli positiivinen, elämän iloa ympärilleen tuova persoona ja toimintaa kehittävä ja kannatteleva henkilö Valkonauha-järjestössä.