Valkonauhatyö

 Irja 2210

Kuva: Pirjo Sipilä

 

Valkonauhatyön kohdealueet ovat:

  • Asennekasvatus
  • Ennaltaehkäisevä päihdetyö
  • Työ päihteiden käyttäjien parissa
  • Työ päihteiden käyttäjien läheisten parissa
  • Mielenterveystyö
  • Perheiden, lasten ja nuorten hyvinvointia edistävä työ
  • Hyvinvointia edistävä työ ikäihmisten ja erityisryhmien parissa  

Liitto tarjoaa sekä asiantuntijapalveluita että vapaaehtoisten jäsenten antamaa tukea. Toiminnalla tuetaan kokonaisvaltaista elämänhallintaa. Toiminnassa keskeistä on sekä päihdeongelmien ennaltaehkäisy että korjaava työ. Kohderyhmänä ovat erityisesti nuoret, perheet, päihdeongelmaiset ja päihdeongelmaisten läheiset.

Tämän hetken työmuotoja ovat mm. Valkonauhan Kotipesän yksilötapaamiset ja ryhmätoiminta sekä perhetyö pääkaupunkiseudulla, monimuotoinen kurssi-, ja pienryhmätoiminta, Opiskelijakodin ylläpitäminen Helsingissä.  Suur-Helsingin Valkonauha ry.ylläpitää Liisankotia Katajanokalla ja Länsi-Pakilassa.

Liitto toimii yhteistyössä Suomen evankelisluterilaisen kirkon, muiden kristillisten järjestöjen ja samojen periaatteiden mukaan toimivien järjestöjen kanssa.