Kaikkien naisten talo -hanke

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) käynnisti keväällä kolme uutta avustusohjelmaa Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi.  Kaikkien naisten talo -hanke on osa ”Kaikille eväät elämään” avustusohjelmaa. Hanke alkoi 7.7.2017 Suomen Valkonauhaliiton hallinnoimana, mutta siirtyi 1.7.2018 Turun Valkonauha ry:n hallintaan ja osaksi Turun yhdistyksen toimintaa.

Hanke keskittyy erityisen haavoittuvassa asemassa olevien maahanmuuttajataustaisten naisten ja heidän perheidensä tukemiseen Turussa päiväkeskustoiminnan käynnistämisen avulla. Hankkeessa tuetaan naisten ja heidän perheidensä osallisuutta luomalla konkreettinen palvelu, johon on mahdollista kiinnittyä. Päiväkeskuksessa on tarjolla apua kokonaistilanteen selvittämiseen sekä ammatillista tukea ja neuvontaa. Työmuotona on myös pienryhmätoimintaa ja yksilötyötä. Toiminnassa koulutetaan vapaaehtoisia tueksi kohderyhmälle.

Kaikkien naisten talo -hankkeen projektipäällikkönä on Minna Saunders (sosionomi YAMK) puh. 040 837 51 85, minna [dot] saunders [a] valkonauha [dot] fi