Valkonauhan kansainvälinen rukouspäivä 27.9.2020

Vuoden 2020 Valkonauhan kansainvälistä rukouspäivää vietämme sunnuntaina 27.9. Tuotamme päivään liittyen materiaalia sivuillemme. Lähetämme materiaalit kaikkiin evankelisluterilaisiin seurakuntiin. 

 

ARVOISA KIRKKOHERRA 

Kirjoitamme Teille keskellä koronapandemiaa. Kuten kirkko, Suomen Valkonauhaliitto tekee työtään poikkeusoloissa. Valkonauhankin asiakastyö on poikkeustilan ajaksi muuttunut fyysisistä kohtaamisista erilaisten teknisten välisten avulla tapahtuvaksi. Toivomme, että hetkenä, jolloin kirjeemme ehtii työpöydällänne, pandemia on väistynyt ja tuttu arki on palaamassa takaisin. 

Mutta elämä ympärillämme tuskin palaa samaan tilaan kuin ennen tätä yhteistä kokemusta ja kärsimystä.  Tiedostamme, että yhä useampi lähellämme tarvitsee apuamme. Lomautettujen ja irtisanottujen perheissä on taloudellisia huolia, yksinäisyys ja pelot lisääntyvät. Suuret yhteiskunnalliset shokkitilat kohdistuvat aina voimakkaimmin niihin, jotka ovat jo valmiiksi heikommassa asemassa. Yksi tällainen ryhmä ovat vähävaraiset ja hauraassa asemassa olevat perheet, lapset ja nuoret. Heidän mahdollisuutensa selviytyä kietoutuvat vanhempien työmarkkina-asemaan, koulutustasoon, taloudellisiin resursseihin ja elämänhallintaan. 

Kirjailija Eeva Tikka käsittelee läpi tuotantonsa pienen ihmisen elämää ja erityisesti lähimpiä ihmissuhteita. Tikan Jyrkänparras -teoksen keskeinen henkilö on nuori Sulevi, joka aistii ympäröivän luonnon herkästi. Hän etsii tuskaisesti omaa paikkaansa ja ihmisten hyväksyntää. 

Suleville on tärkeää luonto ja rehellinen oman itsensä etsintä. Kirjailija kuvaa teoksessaan keväisiä puuhia. Sulevi on nimittäin veistellyt linnunpönttöjä. Puuhansa lomassa Sulevi löytää palasen haapapuuta, josta kovertaa kauniin telkän. Sulevin veli, Kalevi, on puolestaan metsämies. Niinpä Kalevi löytää Sulevin kauniille telkälle oivallisen tehtävän: sitä voisi käyttää metsästäessä houkutuslintuna. Sulevi ei kuitenkaan tahdo, että hänen telkkäänsä käytettäisiin muiden lintujen ampumiseen. 

Näin kirjailija kuvaa Sulevin ajatuksia: 

Tällä hetkellä hän on tässä telkkä kädessään, lumet ovat sulaneet, on tulossa uusi kesä. Hän katsoo tulevaa kesää mielensä läpi niin kuin jääpuikkoa taannoin. Hän seisoo kesän portailla ja niiltä lähtee kaksi tietä, toinen tavalliseen elämään, jossa hän on niin kuin muutkin, jossa hän hankkii ammatin ja työn. Siinä elämässä ei ole paha olla, jos ei hyväkään, parasta siinä on se, että toiset voivat olla häneen tyytyväisiä. 

Hän katsoo telkkää, joka on käynyt hänelle arvokkaaksi. Jos hän valitsee niin kuin tahdotaan, se ei enää ole arvokas. Siinä elämässä, jossa hän on niin kuin muutkin, hänen kaunis haapapuinen telkkänsä maalataan houkutuslinnuksi ja sen avulla ammutaan muita telkkiä. Sitä minä en sinulle tahdo, hän sanoo telkälleen ja katsoo toista tietä. Tänne asti näkee, että se on vaikeampi kulkea, siitä on näkyvissä vain alku ja sitten se häviää korpiryteikköön. Mutta se sanoo: tule, ja hän vastaa: minä tulen, kohta. 

Me kohtaamme Valkonauhan työssä usein Sulevin kaltaisia. He ovat arkoja, toisten polkemia ihmisiä. He ovat tyttöjä ja poikia, naisia ja miehiä, jotka ovat jauhautuneet rikki yhteiskunnan rattaissa ja elämän vaikeuksissa. Myös meissä jokaisessa on Eeva Tikan kuvaamaa Sulevin neuvottomuutta ja syvää yksinäisyyttä. Muistamme oman elämämme kyyneleet, hämmennyksen ja epätoivon hetket. 

Jumala toimii useimmiten kanssamme ja kauttamme pienissä teoissa, yksinkertaisin elein. Juuri nyt kun mielemme on täynnä huolta ja ahdistusta saamme luottaa, että Jumala ei ole kaukana. Hän kuulee huolemme ja keventää kuormaa. Jumala tuntee elämämme, niin organisaatioina kuin yksilöinä. Se voi näyttää kuten Sulevin kohdalla korpiryteiköltä, mutta jos se on Jumalan meille valmistama tie, uskallamme lähteä rohkeasti liikkeelle ja ryhtyä työhön. 

Paikallisyhdistyksiemme vapaaehtoiset toimivat monin eri tavoin kahdeksassa kaupungissa ja sitäkin laajemmin omilla seutukunnillaan. Vapaaehtoisten rinnalla työskentelevät mielenterveys- ja päihdetyön ammattihenkilömme. Iloitsemme, että pystymme tänä vuonna vahvistamaan työtämme AURORA-hankkeen puitteissa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän alueella. AURORA-hanke tarjoaa apua ja kuntoutusta iältään nuorille päihdetaustaisille raskaana oleville tai äskettäin synnyttäneille äideille. 

Ymmärrämme, että myös seurakunnissa ollaan haasteiden keskellä kuten mekin kristillisen järjestön toimijat. Valkonauhaliike on rukoileva liike, joka usein nostaa esille seurakuntien toiminnan. Arvostamme järjestössämme suuresti sitä, että kirkoissa rukoillaan vastaavasti meidänkin työmme puolesta. 

Arvostamme, että saamme tehdä työtä yhdessä ja yhteistyössä kanssanne. Me kohtaamme Valkonauhatyössämme, kuten tekin seurakunnissa, ihmisiä, jotka kärsivät. Jaamme asiakkaiden kanssa tilanteita, joissa lapset tuntevat perheen sisäisen jännityksen ja pelon sekä hetket kun syytökset sinkoilevat ihmisten välillä. 

Tänä vuonna vietämme Valkonauhan kansainvälistä rukouspäivää 27.9. Pyhäpäivän evankeliumitekstissä Jeesus on tullut matkakumppaneidensa kotiin, keskelle kuoleman surua. Pyhäpäivän tekstissä murhe väistyy, kuolemasta siirrytään elämään. Paikallisyhdistystemme vastuunkantajat ovat resurssiensa mukaan yhteydessä seurakuntiin rukouspäivän puitteissa. Ehkä löytyy tapa, jolla seurakunta ja Valkonauha voivat toimia yhdessä rukouspäivänä tai jonakin muuna seurakunnallenne sopivana ajankohtana. 

Lähetämme Teille tämän kirjeen mukana Valkonauha-lehden. Elimme sitä kootessamme keskellä pandemiaa. Toivomme lehden tuovan lukijoille toivoa ja luottamusta. 

Suomen Valkonauhaliitto on mukana tänäkin keväänä valtakunnallisessa Selvin päin kesään -kampanjassa. Sen puitteissa halutaan tukea nuoria päihteettömään vapaa-ajan viettoon ja yhdessä iloitsemiseen. Kampanjaa koordinoi Raittiuden Ystävät ry. Yhdistyksen toiminnanjohtaja Marko Kailasmaa on laatinut kampanjaan liittyvän informaation. Pyydämme, että antaisitte sen seurakunnassanne nuorisotyöstä vastaaville tiedoksi. 

Suomen Valkonauhaliiton paikallisyhdistykset toimivat Helsingissä, Hämeenlinnassa, Kuopiossa, Lappeenrannassa, Mikkelissä, Oulussa, Tampereella ja Turussa.  

Herra, tue meitä pitkin päivää,
kunnes varjot pitenevät ja tulee ilta,
kunnes kiireinen maailma lepää hiiskahtamatta
ja elämän kuume on ohi, työmme tehty.
Anna silloin, Herra, meille armossasi turvallinen asunto
ja pyhä lepo, rauha kaiken päätteeksi
Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. 

-John Henry Newman-  

 

Helsingissä huhtikuussa 2020

Sinikka Vilén                                       
puheenjohtaja, erityisdiakoni (eläk.)

Irja Eskelinen
pääsihteeri, pastori
09 1351 268
irja [dot] eskelinen [a] suomenvalkonauhaliitto [dot] fi   

Olemme kiitollisia, jos muistaisitte meitä esirukouksessa ja kolehdissa. 

Työtämme voi esitellä seuraavasti:

Suomen Valkonauhaliitto perustettiin vuonna 1905 auttamaan aikansa yhteiskunnan turvattomimpia. Järjestö tekee monipuolisesti työtä päihde-, ja mielenterveysongelmista ja ihmissuhdevaikeuksista kärsivien parissa, ylläpitää Opiskelijakotia naisopiskelijoille, auttaa nuoria päihdeongelmaisia äitejä AURORA-toiminnan avulla sekä julkaisee Valkonauha-lehteä. Liitolla on yhdeksän paikallisyhdistystä eri puolilla maata. Järjestön tunnuslause on Jeesuksen Kultainen sääntö: "Kaikki, mitä te tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille." (Matt. 7:12)